לחמים ומאפים עם מחמצת (שאור) 
לחמי ארטיזן בעבודת יד